dr hab. Bolesław Augustyniak NNT, ITA prelegent szkolenia APS – procesy łączenia metali 2022

Szybkie wykrywanie lokalnego naprężenia konstrukcji po procesie spawani