Pietrowi.cz vs Kaiser_APS2024

Przydatności nowoczesnych technologii w organizacji procesu produkcyjnego

–  IO-link – cyfrowy protokół komunikacyjny dla warstwy fizycznej piramidy sterowania, –  koncepcja wyprowadzania „big data” bezpośrednio z warstwy sensorycznej do systemów informatycznych bez obciążania układów sterowania procesem, –  narzędzie do monitoringu procesowego ze szczególnym naciskiem na możliwość analizy trendów i korelacji zmiennych procesowych.