Przygotowanie i pozycjonowanie elementów


Spawanie laserowe
– Głowica LaserHybrid – Piotr Kiszka, Fronius Polska
– Systemem wizyjnego wykrywania krawędzi – Jacek Ignasiak, ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza
– Specyfikacja wymagań na przykładzie spawania wzdłużnego czołowego rur. System do mocowania zwiniętych płaszczy – Remigius Hermann, Weil Technology GmbH

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
– Systemem wizyjnego wykrywania krawędzi – Jacek Ignasiak, ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza