Przygotowanie i pozycjonowanie elementów


Głowica LaserHybrid – Piotr Kiszka, Fronius Polska

Systemem wizyjnego wykrywania krawędzi – Jacek Ignasiak, ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza

Specyfikacja wymagań na przykładzie spawania wzdłużnego czołowego rur. System do mocowania zwiniętych płaszczy – Remigius Hermann, Weil Technology GmbH