Remote welding – wysokowydajne spawanie laserowe

Istota spawania laserowego wiązka skanującą, możliwości i ograniczenia, przykładowe wymagania jakościowe, kontrola jakości wykonanych spoin.