Różnice pomiędzy prasą serwo-mechaniczną, a prasą serwo z napędem bezpośrednim