Smart Maintenance. Wdrożone rozwiązania Industry 4.0 w obszarze Utrzymania Ruchu na przykładzie firmy BorgWarner Poland.

Wśród omawianych zagadnień: problemy związane z przemysłem 4.0, droga do sukcesu, mapa wdrożenia obszaru UR oraz mapa procesu, raportowanie SAP, monitorowanie MES, kontrola VersionDog, predictive maintenance, raportowanie mobilne i dokumentacja, analityka BI, benefity dla biznesu.