Spawanie stali wysokowytrzymałych z wykorzystaniem procesu Fronius TWIN.

Studium przypadku na przykładzie wdrożenia u producenta z branży