Radosław Kubacki - Product Manager ds. Radiologii Przemysłowej ITA_ prelegent_APS procesy łączenia metali 2022

Tomografia rentgenowska jako narzędzie optymalizujące nowoczesne procesy łączenia metali

Rozwój technologii oraz rosnące wymagania klientów wymuszają zmiany w procesach produkcyjnych, w tym procesach łączenia metali. Tomografia rentgenowska, kojarzona dotychczas jedynie z medycyną, przyszła z pomocą kontroli jakości, umożliwiając inspekcję tam, gdzie dotychczasowe techniki pozostawały bezradne.