Marek_Carbon_Współzałożyciel_Aidar_prelegent_#APS2022

Work smarter, not harder! Jak zredukować liczbę błędów, poprawić jakość produkcji oraz zmniejszyć koszty przestojów przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości?

Wyobraź sobie, że dostajesz narzędzie, które pozwoli Twoim pracownikom na wygodniejszą, wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę. A Tobie na redukcję kosztów związanych z błędami pracowników, niewłaściwym użyciem materiałów i przestojem maszyn. Dodaj do tego opcję szybkiego zdalnego wsparcia w sytuacjach awaryjnych oraz serwisowych i już masz obraz tego, co może dla Ciebie zrobić rozszerzona rzeczywistość.