Wykorzystanie systemów wizyjnych w zrobotyzowanych aplikacjach paletyzacji, depaletyzacji oraz pick and place