Wyoblanie osiowo niesymetryczne

Wyoblanie wyrobów osiowo niesymetrycznych jest technologią innowacyjną i wymaga bardziej zaawansowanych metod projektowania technologii procesu. Skrócenie czasu projektowania przyczyni się korzystnie do zmniejszenia ceny wyrobu, co z kolei wpłynie pozytywnie na konkurencyjność danego rozwiązania oraz firmy na rynku.