Sławomir Styczyński - Kierownik Zakładu Produkcji Specjalnej Sieć Badawcza Łukasiewicz #APS2022

Zautomatyzowane stanowisko do wytwarzania elektrod do baterii termicznych w technologii proszkowej