Optymalizacja procesów logistyczno-produkcyjnych

Crusar to wrocławska firma, która swym zasięgiem wychodzi daleko poza rejon Dolnego Śląska. Tworzy rozwiązania z zakresu automatyzacji logistyki, które swą innowacyjnością dorównują najnowocześniejszym rozwiązaniom stosowanym na świecie. Za cel stawia sobie aktywny udział w ogólnoświatowej rewolucji w optymalizacji procesów logistyczno-produkcyjnych. Będąc liderem innowacji, Crusar podchodzi do swojej roli bardzo poważnie i z pełną odpowiedzialnością, realizując nie tylko kolejne projekty dla klientów, ale angażując się w dynamiczny rozwój rynku, którego jest częścią. Jednym z kluczowych elementów, na jakie kładzie nacisk jest edukacja. Crusar chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, rozwijając w tym celu specjalistyczny blog, gdzie publikowane są zarówno obszerne case study z kolejnych wdrożeń, jak i artykuły dotyczące Przemysłu 4.0 i roli człowieka w dynamicznie zmieniającej się branży TSL. Crusar jest autorem terminu „Człowiek 4.0”, którym określa współczesnych ludzi, świadomych możliwości, jakie dają nowe technologie, umiejących z nich efektywnie korzystać, inicjujących i kontrolujących pracę maszyn. Jest również założycielem fundacji Think Tank Human 4.0, zrzeszającej obecnie już ponad 30 firm, uczelni i organizacji, które łączy wspólny cel: budowanie świadomości nt. wykorzystywania najnowszych technologii w przemyśle, co ma przyczyniać się do osiągania jak najlepszych rezultatów biznesowych oraz budować unikalne środowisko pracy. O kompetencjach Crusar świadczą przede wszystkim urządzenia i rozwiązania, które dzięki firmie zostały wdrożone na polskim rynku i przyczyniły się do zwiększenia wydajności przedsiębiorstw. Są to przede wszystkim: wózki AVG oraz systemy APS i MES. Wózki AVG, stanowiące automatyczny system transportowy, potrafią samodzielnie przewieźć ładunek do wyznaczonego punktu w magazynie. Rola operatora sprowadza się do wskazania lokalizacji. Wdrożenie rozwiązania jest możliwe z dnia na dzień, ponieważ nie wymusza ingerencji w strukturę budynku. Przynosi korzyści w postaci: oszczędności finansowych, poprawy efektywności, oszczędności powierzchni i oszczędności w zasobach. Wózki AVG są wysoce bezpieczne i bezkolizyjne. Poruszają się po magazynie, omijając ludzi oraz wszystkie  przeszkody. System APS ( advanced production scheduling) umożliwia m.in. automatyczne: zbieranie danych o zamówieniach oraz o warunkach brzegowych (tj.: zdolność produkcyjna, awaryjność, czy liczba linii), aktualizowanie planów i harmonogramów, a także gromadzenie statystyk i reorganizowanie transportów. Natomiast MES (manufacturing execution system) umożliwia m.in: zgłaszanie przestojów i wyświetlanie ich na mapie, przekazywanie zleceń na obszary produkcyjne, wyświetlanie alertów, czy komunikowanie stanu plan-realizacja dla wszystkich zaimplementowanych obszarów. To jedynie niektóre z możliwości systemów dostarczanych przez Crusar, które przynoszą efekty w postaci skrócenia czasu awarii, krótszych postojów, wyższej efektywności i pełnej kontroli na procesami w czasie rzeczywistym. Crusar Sp. z o.o. sp. k. ul. Rdestowa 5 54-530 Wrocław tel. : +48 71 349 95 69 fax.: +48 71 349 68 38 ec@crusar.eu www.crusar.eu