Bezpieczeństwo maszyn, ludzi i procesów

Czy wiesz, że około 70% wypadków przy pracy jest związanych bezpośrednio lub pośrednio z obsługą maszyn? Straty związane z absencją ludzi w pracy, roszczeniami, przestojem, czy zniszczeniem urządzeń, to olbrzymi rynek. Przywrócenie produkcji do stanu sprzed wypadku, czasami łączy się z ogromnymi kosztami lub po prostu jest niemożliwe. Czy wiesz, jak zminimalizować ryzyko związane z […]

Read more