Quaker-Houghton-Syn2Oil-High-Performance-nowa-technologia-olejów-bazowych

Nowa technologia olejów bazowych Quaker-Houghton

Syn2Oil High Performance to syntetyczny olej bazowy wyróżniający się najwyższą czystością chemiczną, nie zawiera węglowodorów aromatycznych.

Czy wiesz, że:

  • Syn2Oil HP powstaje z gazu, węgla lub biomasy?
  • Standardowe oleje bazowe nie gwarantują stabilności jakości, jest to zależne od źródła pochodzenia ropy naftowej?
  • Oleje obróbcze na bazie Syn2Oil HP mają większa temperaturę zapłonu o około 30°C?
  • Technologia Syn2Oil HP obniża straty poprzez mniejsze odparowanie i mniejsze wynoszenie na detalach?
  • Oleje obróbcze na bazie Syn2Oil HP mają większą przewodność cieplną o ok. 10%?
  • Mają większą pojemność cieplną o ok. 20%?
  • Mają przez to większą prędkość chłodzenia: detal o temp. 850 °C standardowy olej schłodzi do 600°C w 13 s a Syn2Oil HP w 9 s.
  • Technologia może obniżyć Twoje straty z tytułu odparowania w czasie procesu. – 64% tyle zwykle odparowuje oleju standardowej technologii, Syn2Oil HP obniża tę wartość do ok. 24%.

Korzyści oferuje technologia Syn2Oil HP grupa olejów obróbczych Cut-Max 900 dla Twojego procesu obróbki.

Zwiększa Bezpieczeństwo:

– nie zawiera węglowodorów aromatycznych

– ma wyższą temperaturę zapłonu

Poprawia Proces Chłodzenia

– niezwykle szybko uwalnia pęcherzyki powietrza

– nie tworzy piany

Podnosi Produktywność:

– szybciej odbierając ciepło przyśpiesza proces, lepiej chroni detale i narzędzia przed uszkodzeniami termicznymi

Czystość:

– bez węglowodorów aromatycznych spełnia wymogi przemysłu medycznego

– pozostawia czyste detale i obszar obróbczy

Ekonomia:

– mniejsze odparowanie i mniejsza mgła olejowa to mniejsze straty

– mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pomp

Zadaj pytanie producentowi