Procesy łączenia metali 2024

Słowo wstępu ..

W dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym środowisku biznesowym, umiejętność zarządzania procesami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu organizacji. To szkolenie skupia się na dwóch kluczowych aspektach optymalizacji procesów: ekonomii procesu oraz efektywności procesu. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie tych koncepcji oraz praktyczne umiejętności w ich stosowaniu w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

Cele szkolenia

  • Zrozumienie koncepcji ekonomii procesu: Jak identyfikować, analizować i optymalizować koszty związane z procesami biznesowymi.
  • Wypracowanie strategii optymalizacji procesów: Jak wykorzystać narzędzia i techniki zarządzania procesami w celu zwiększenia konkurencyjności i rentowności.
  • Praktyczne studia przypadków i warsztaty w zakresie jak wyżej: Analiza rzeczywistych przypadków związanych z ekonomią i efektywnością procesów oraz opracowywanie praktycznych rozwiązań.
  • Poznanie nowoczesnych technologii wspierających procesy w omawianych obszarach

Dla kogo?

  • Kadra kierownicza i menedżerska odpowiedzialna za zarządzanie procesami w organizacji.
  • Kadra inżynierska odpowiedzialna za obsługę procesów.
  • Specjaliści ds. zarządzania operacyjnego i doskonalenia procesów.
  • Osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.

14 maja 2024

Zamek Topacz Resort & Art SPA, ul. Templariuszy 1, 55-040 Ślęza koło Wrocławia

8:30 - 9: 00

Rejestracja uczestników / poranna kawa

9:00 - 9:45
dr inż. Tomasz Piwowarczyk / dr inż. Paweł Sokołowski

Politechnika Wrocławska

Wprowadzenie do tematyki ekonomii oraz efektywności procesu w spawalnictwie.

9:45-10:15
Grzegorz Rój

TELEMOND Sp. z o.o.

Prezentacja wdrożonego procesu spawania hybrydowego Plazma – MAG.

Studium przypadku na przykładzie firmy TELEMOND Sp. z o.o.
10:15-10:35
Mateusz Karczewski

Fronius

Spawanie stali wysokowytrzymałych z wykorzystaniem procesu Fronius TWIN.

Studium przypadku na przykładzie wdrożenia u producenta z branży
10:35-11:00
Maciej Nijak

Air Liquide

Możliwość substytucji helu w osłonie gazowej innymi gazami w spawaniu łukowym.

11:00-11:15
Dariusz Kijowski

ESAB

Jak dobrać materiał dodatkowy aby usprawnić spawanie stali nierdzewnych na przykładzie stali duplex?

Wpływ krzemu i innych składników stopowych na spawalność stali nierdzewnych, właściwości mechaniczne, odporność korozyjną. Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania materiału o odpowiednio skrojonym składzie chemicznym: poprawa wydajności, redukcja rozprysku, mniej czyszczenia po spawaniu.
11:15-12:00

Przerwa kawowa / Prezentacje technologii na stanowiskach

12:00-12:30
Tomasz Dejnaka / Sebastian Stano

SPAWSYSTEM Gniewczyna / IPG Photonics

Wpływ zmiany technologii spawania na wyniki ekonomiczne projektu.

Czy wybór technologii spawania ma wpływ na elastyczność i ekonomię realizacji projektu? Jakie korzyści technologiczne i ekonomiczne uzyskano w wyniku zmiany technologii spawania zrobotyzowanego MIG/MAG na technologię zrobotyzowanego spawania laserowego? Czy jest możliwe wykorzystanie stworzonego pod dany projekt stanowiska do realizacji innych zleceń?
12:30-13:00
Bartłomiej Ścibisz

IPG Photonics

Ekonomiczne zalety zastosowania technologii spawania laserem dwuwiązkowym AMB

13:00-13:30
Jacek Ignasiak

ABICOR BINZEL

Bezpośrednia ochrona przed wpływem dymów spawalniczych na zrobotyzowanych i ręcznych stanowiskach spawalniczych.

Przykłady wdrożeń
13:30-14:00

Przerwa na lunch

14:00-14:30
Grzegorz Szczerbowicz

FOGO

Ciągła optymalizacja procesów łączenia matali z użyciem nowoczesnych technologii.

Wśród omawianych technologii: spawanie laserowe / spawanie zrobotyzowane / system wizyjny do kontroli wizyjnej złączy spawanych / kołkowanie inne.
14:30-15:00
Marcin Trojan

FANUC Polska

Robotyzacja procesów spawania sposobem na wzrost efektywności i optymalny bilans ekonomiczny.

15:00-15:15
Robert Lazik

ESAB Polska

Redukcja emisji dymów oraz odprysków spawalniczych

Procesy spawania w kontekście redukcji emisji dymów oraz odprysków spawalniczych z precyzyjną kontrola przepływu oraz redukcją zużycia gazów osłonowych w metodzie MAG dla systemów stosowanych w segmencie konstrukcji stalowych o zwiększonej wydajności spawania ręcznego oraz zmechanizowanego.
15:15-15:45
Bolesław Klein

TRUMPF Polska

Nowoczesne technologie spawania laserowego i ich zastosowania

Właściwy dobór źródła i systemów prowadzenia wiązki umożliwia techniczną i ekonomiczną optymalizację procesu spawania.

Zgłoś udział w spotkaniu


Dane uczestnika 1


Płatności

Cena obejmuje: udział w spotkaniu Procesy łączenia metali 2024, Certyfikat ukończenia prezentujący zakres szkolenia, przerwy kawowe, lunch, materiały informacyjne.

zł netto


Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział przedstawicieli swojej firmy w wydarzeniu, pozyskałem ich dane w sposób legalny a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji do udziału w wydarzeniu, oraz dysponuję dowodami wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód.


Ceryfikat

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia prezentujący precyzyjny zakres tematyczny omawiany podczas szkolenia.