Procesy łączenia metali 2023

27 kwietnia 2023

Zamek Topacz Resort & Art SPA, ul. Templariuszy 1, 55-040 Ślęza koło Wrocławia

Specjalistyczne szkolenie dedykowane dla osób związanych zawodowo z procesami łączenia metali w firmach produkcyjnych

Słowo wstępu ..

Na program tegorocznej edycji szkolenia składa się szczegółowa analiza dwóch wybranych procesów: spawania laserowego oraz zrobotyzowanego MIG/MAG.

Przy współpracy z Politechniką Wrocławską przeanalizowaliśmy oba procesy oraz podzieliliśmy na obszary gdzie naszym zdanie najczęściej mogę się Państwo spotkać z problemami lub dylematem sposobu ich rozwiązania czy optymalizacji.

Powstałą w ten sposób mapę uzupełniliśmy kompetencjami, zapraszając do współpracy partnerów merytorycznych, wieloletnich praktyków, dostawców technologii i usług dla branży – firmy PROTECH, PraxWeld, Fronius, FANUC, ABICOR BINZEL,  DINSE, Air Liquide, Weil Technology, IPG Photonics, KEMPER, ITA oraz Troax.

Dla jeszcze lepszego zrozumienia działania oraz wsparcia omawianej tematyki podczas spotkanie prezentowane będą specjalnie przygotowane, kompletne aplikacje spawalnicze w omawianych technologiach. Wszystko to już 27 kwietnia w wyjątkowym miejscu, podwrocławskim Zamek Topacz Resort & Art SPA.

Wspólnie prezentujemy i zapraszamy do udział w szkoleniu Procesy łączenia metali 2023 !

RELACJA VIDEO

GALERIA ZDJĘĆ  

Program szkolenia

8:30 - 9: 00

Rejestracja uczestników / poranna kawa

9:00

Wprowadzenie do tematyki

dr inż. Tomasz Piwowarczyk, dr inż. Paweł Sokołowski - Politechnika Wrocławska

Przygotowanie i pozycjonowanie elementów


Spawanie laserowe
- Głowica LaserHybrid - Piotr Kiszka, Fronius Polska
- Systemem wizyjnego wykrywania krawędzi - Jacek Ignasiak, ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza
- Specyfikacja wymagań na przykładzie spawania wzdłużnego czołowego rur. System do mocowania zwiniętych płaszczy - Remigius Hermann, Weil Technology GmbH

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Systemem wizyjnego wykrywania krawędzi - Jacek Ignasiak, ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza

Dobór parametrów spawania


Spawanie laserowe
- Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Czyli jak przezwyciężać ograniczenia technologiczne w procesie spawania laserowego, poprzez zastosowanie metody beam shaping - Jacqueline Pazos Kempka / Natalia Szydło, Brose Sitech Group
- Opcje hardwarowe/softwarowe, podawanie zimnego/gorącego drutu - Adam Bienias, DINSE G.m.b.H.

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Interfejs TPSi - Piotr Kiszka, Fronius Polska
- Wysokie parametry pracy, puls - Adam Bienias, DINSE G.m.b.H.
10:45 - 11:15

Przerwa kawowa

Materiał dodatkowy i osłona gazowa


Spawanie laserowe
- Osłona gazowa w spawaniu laserowym - Air Liquide Polska

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Osłona gazowa w spawaniu zrobotyzowanym MIG/MAG - Air Liquide Polska
- Innowacyjne systemy podawania drutu - Adam Bienias, DINSE G.m.b.H.

Kontrola i monitorowanie procesu


Spawanie laserowe
- Monitorowanie procesu spawania w czasie rzeczywistym LDD-700 - Bartłomiej Ścibisz, IPG Photonics

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Kontrola jakości spoin z wykorzystaniem tomografii komputerowej, prześwietleń rentgenowskich i skanowania 3D - Dariusz Brzozowski, ITA Sp. z.o.o.
- Systemy kontrolne MIG/MAG - Piotr Kiszka, Fronius Polska
12:50 - 13:30

Lunch

Jakość spoin


Spawanie laserowe
- Porównanie spoin wzdłużnych czołowych (Laser, Laser + zimny drut, Laser-Hybrid) - Remigius Hermann, Weil Technology GmbH
- Prezentacja efektów ręcznego spawania laserowego - Dariusz Brzozowski, ITA Sp. z.o.o.

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Ocena jakości złączy spajanych - Politechnika Wrocławska

BHP


Spawanie laserowe
- Niebezpieczeństwa wynikające z braku filtrowentylacji - Przemysław Frydrych, KEMPER
- Rola szkła ochronnego głowicy procesowej w procesie spawania laserowego - Łukasz Turowski, Contrakt Materials

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Niebezpieczeństwa wynikające z braku filtroentylacji - Przemysław Frydrych, KEMPER
- Wygrodzenia z blachy pełnej z oknami wizyjnymi oraz poliwęglanowe LEXAN - Irek Kapler, Troax Safety Systems
15:00 - 15:20

Przerwa

Certyfikacja / dokumentacja


Spawanie laserowe
- Spawanie wiązką lasera a dokumentacja spawalnicza - Agnieszka Kiszka, TÜV Thüringen Polska

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Zrobotyzowane spawanie MIG/MAG a dokumentacja spawalnicza - Agnieszka Kiszka, TÜV Thüringen Polska

Opłacalność wdrożenia


Spawanie laserowe
- Analiza ROI dla technologii ręcznego spawania laserowego - Bartłomiej Ścibisz, IPG Photonics

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
Analiza ROI dla klasycznego robota przemysłowego oraz kolaboracyjnego (cobota)- Dariusz Wabik, FANUC Polska

Podsumowanie / ocena użytkownika


Spawanie laserowe
- Ręczne spawanie laserowe na przykładzie przeprowadzonych prób procesowych - Dawid Stanisz, PraxWeld Sp. z o.o.

Spawanie zrobotyzowane MIG/MAG
- Zalety oraz ograniczenia technologii. Analiza na podstawie doświadczeń użytkownika końcowego - Tomasz Cieślak / Bartłomiej Wanat, PROTECH Sp. z o.o.
17:00

Zakończenie szkolenia

Ceryfikat

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia prezentujący precyzyjny zakres tematyczny omawiany podczas szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia - Procesy łączenia metali 2023

Współorganizator

Współorganizator Procesy łączenia metali 2023

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy merytoryczni Procesy łączenia metali 2023