PROGRAM 2019

 

9 kwietnia 2019

Wrocławskie Centrum Kongresowe | kompleks Hali Stulecia.
Adres: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

 

 8:00 – 9:00 Rejestracja gości / Poranna kawa
  8:00 – 17:00 Konsultacje technologiczne w blisko 50 obszarach, m.in:
– Automatyzacja produkcji
– Wsparcie utrzymania ruchu
– Metrologia przemysłowa
– Logistyka produkcji
– Narzędzia, maszyny i elementy maszyn
– Procesy spawalnicze
– Technologie lakiernicze
– Projektowanie , druk 3D
– Systemy logistyczne
– Software i hardware
– Wyposażenie magazynowe / logistyka magazynu
– Specjalistyczne środki smarowe, antykorozyjne
– Obróbka CNC
– Robotyka
– Technologia Mycia Przemysłowego
– Materiały ścierne i polerujące
– Znakowanie i grawerowanie
– Opakowania
– Gazy przemysłowe
– Płyny technologiczne
– Systemy oświetlenia
– Oszczędność mediów
– Bezpieczeństwo maszyn
 9:30 Wykład 1 – Obszar planowanie produkcji
Tradycyjna metoda planowania i zarządzania produkcją a innowacyjne systemy decyzyjne klasy ADS. Dlaczego warto je wdrażać, jak zmienia się struktura organizacyjna firmy po wdrożeniu, jakie są korzyści dla zarządzających produkcją. Grzegorz Skowronek – UIBS Teamwork
 10:00 Warsztat 1 – Technologie laserowe w przemyśle samochodowym. dr inż. Michał Urbańczyk
Warsztat 2 – Wytrzymałe narzędzia produkcyjne gotowe w kilka godzin – możliwości nowym materiałów do druku 3D. Jacek Krzyżanowski – OMNI3D  
10:20 Warsztat 3 – Jak rozpocząć przygodę z robotyzacją i właściwie dokonać analizy produkcji przymierzając się do jej automatyzacji? Jędrzej Kowalczyk, FANUC Polska 
Warsztat 4 – Czym tak naprawdę jest platforma IIoT dla przemysłu?
10:40 Warsztat 5 – Czujniki przemysłowe wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych.
Warsztat 6 – Rozwiązania generujące oszczędności w dostawach gazów technicznych do procesów spawalniczych. Stanowiska zrobotyzowane. Jak obniżyć zużycie gazów nawet do 50%?  
 11:00 Wykład 2 –  Obszar Uruchomienie
Analiza schematu uruchomienia. Jaką funkcję w procesie pełni Launch Manager i dlaczego nie jest to łatwe? Zarys “idealnej” struktury uwzględniającej podział na role, funkcje oraz zakres działania na poszczególnych etapach projektu. Maciej Pietrowicz – Launch Manager, Adient Poland
 11:30 Warsztat 7 –  Termowizja dla poprawy jakości, bezpieczeństwa i analizy procesów. – Renata Gonet – Euro Pro Group
Warsztat 8 – Szyte na miarę rozwiązania logistyczne dla produkcji.
11:50 Warsztat 9 – Zautomatyzowane systemy do precyzyjnej kontroli produkcji.
Warsztat 10 – Predictive maintenance (PdM).
12:10 Warsztat 11 – Optymalizacja wydajności i gospodarka materiałów pośrednio produkcyjnych.
Warsztat 12 – Innowacje w znakowaniu i grawerowaniu przemysłowym.
 12:30 Wykład 3 –  Obszar zarządzanie zmianą
Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana. Jak nią skutecznie zarządzać? Jaki potencjał niesie oraz z jakimi wyzwaniami wiąże się zmiana kultury biznesowej w firmie produkcyjnej. Koncepcja zespołów autonomicznych. Kazimierz Ponganis – Plant Manager, Chassis Brakes
 13:00 14:00 Lunch 
 14:10 Wykład 4 –  Obszar procesy wspierające
Kontrola jakości na różnych etapach uruchomienia oraz monitorowania procesu produkcyjnego. 
14:40 Warsztat 13 – Jakie zastosowanie w rozwoju produktów ma rozszerzona rzeczywistość.
Warsztat 14 – Proces gratowania i mycia komponentów po obróbce mechanicznej aby uzyskać czystość techniczną max. cząstka < 200 mikronów zgodnie z VDA 19/ISO 16232. – Maciej Płonka – MTM CEE
15:00 Warsztat 15 – temat wkrótce
Warsztat 16 – temat wkrótce
15:30 Wykład 5 –  Obszar zarządzanie zapasami
Zapasy jako zło konieczne czy skuteczne narzędzie zarządzania przepływem?
Bardzo rzadko udaje się zbudować organizację, która ma zbilansowane zasoby w stosunku do popytu. Lepsze zrozumienie znaczenia trzech rodzajów buforów (zapasów, wydajności i czasu) jako gwarancja szybkich i terminowych dostawy do klientów. Jerzy Rychlewski – FLO Consulting
16:00 Warsztat 17 – temat wkrótce
Warsztat 18 – temat wkrótce
16:20 Wykład 6 –  Panel dyskusyjny 
Temat wkrótce 
17:00 Koniec części biznesowej / popołudniowe atrakcje 
19:00 – 00:00 Wieczorny bankiet: – Transfer do centrum Wrocławia – Kolacja – Networking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* informujemy, że program wydarzenia może ulec zmianom. Zgłoszonych uczestników poinformujemy o tym na bieżąco droga mailową.