Obróbka mechaniczna metali 2024

Zapowiedź Odcinka 1 – Doskonałość produkcyjna

Słowo wstępu ..

W dzisiejszym, konkurencyjnym środowisku biznesowym umiejętność zarządzania procesami jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu organizacji. To szkolenie skupia się na dwóch kluczowych aspektach optymalizacji procesów: ekonomii procesu oraz efektywności procesu. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie tych koncepcji oraz praktyczne umiejętności w ich stosowaniu w rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

Cele szkolenia

  • Zrozumienie koncepcji ekonomii procesu: Jak identyfikować, analizować i optymalizować koszty związane z procesami biznesowymi.
  • Poznanie kluczowych wskaźników efektywności procesu: Jak mierzyć, oceniać i doskonalić wydajność procesów w organizacji.
  • Wypracowanie strategii optymalizacji procesów: Jak wykorzystać narzędzia i techniki zarządzania procesami w celu zwiększenia konkurencyjności i rentowności.
  • Praktyczne studia przypadków i warsztaty w zakresie jak wyżej: Analiza rzeczywistych przypadków związanych z ekonomią i efektywnością procesów oraz opracowywanie praktycznych rozwiązań.

Dla kogo?

  • Kadra kierownicza i menedżerska odpowiedzialna za zarządzanie procesami w organizacji.
  • Kadra inżynierska odpowiedzialna za obsługę procesów.
  • Specjaliści ds. zarządzania operacyjnego i doskonalenia procesów.
  • Osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.

24 września 2024

Wrocław

8:30 - 9: 00

Rejestracja uczestników / poranna kawa

9:00 - 9:20
Maciej Ratajczak / Janusz Walczak

APS / SECO Tools

Czym jest doskonałość produkcyjna i dlaczego warto się nią interesować?

Wprowadzenie do tematyki / Prezentacja ekosystem partnerów zewnętrznych / Analiza wyzwań.
9:20 - 10:00
Janusz Walczak

Seco Tools

Poprawa ekonomii i maksymalizacja efektywności dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

- Model obrabialności i cyfrowe wsparcie produkcji
- Inteligentny wybór narzędzi krokiem do wykorzystania pełnego potencjału mocy produkcyjnych
- Identyfikacja możliwości optymalizacji i szacowanie potencjalnych oszczędności
- Fałszywa ekonomia i typowe pułapki przy projektowaniu procesów obróbczych
- Ryzyko zamrożenia nieefektywnych procesów
10:00-10:30
Krzysztof BARAN

Visiativ

Jak jakość dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wpływa na koszty produkcji?

- Bezpieczeństwo przechowywania know-how firmy
- Wymiana danych między zespołami (integracja PLM - ERP)
- Praca w oparciu o spójną bazę danych
- Zarządzanie dokumentacją projektową
- Redukcja kosztów wprowadzenia obiegu dokumentacji i systemu PLM
10:30-11:00
Grzegorz Banat

Dematec Polska

Maszyny obróbcze jako kluczowe narzędzie procesu.

- Przeprowadzenie procesu opracowania technologii i doprowadzenie do przedstawienia rozwiązania pod klucz
- Współpraca dostawcy maszyny z producentami narzędzi i urządzeń peryferyjnych
- Automatyzacja procesów obróbczych
11:00-11:30

Przerwa kawowa / konsultacje biznesowe

11:30-12:00
Dariusz Brzozowski

ITA

Czy da się w łatwy sposób policzyć koszty kontroli jakości?

- Poprawa wydajności procesów pomiarowych sposobem na obniżenie kosztów jednostkowych
- Automatyzacja pomiarów w procesie produkcyjnym – analiza przypadku
- Czy jakość da się kupić
- Inwestowanie w nowoczesne systemy pomiarowe, a pozycja konkurencyjna firmy
- Miejsce nowoczesnej metrologii w przemyśle 4.0
12:00-12:30
Krystian Kowalski

Haug Chemie

Wpływ środków chłodząco-smarujących na pozostałe procesy produkcyjne.

- Jak ważny jest dobór środków smarnych zarówno w samej obróbce, jak również pod kątem pozostałych procesów
- W których miejscach procesu produkcyjnego najprościej można wykazać korzyści jakościowe i oszczędności
- W jaki sposób wyznaczać cele optymalizacji procesów pod kątem czystości komponentów i ochrony antykorozyjnej
12:30-13:00
Tomasz Drzewiecki

Schunk

Wzrost rentowności procesu poprzez skrócenie czasów przezbrojeń i załadunku maszyn

13:00-15:00

Wspólny Lunch / Wizyta w rzemieślniczym browarze

Zgłoś udział w spotkaniu


Dane uczestnika 1


Płatności

Cena obejmuje: udział w szkoleniu Obróbka mechaniczna metali 2024, Certyfikat ukończenia prezentujący zakres szkolenia, przerwy kawowe, lunch, materiały informacyjne.

zł netto


Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział przedstawicieli swojej firmy w wydarzeniu, pozyskałem ich dane w sposób legalny a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji do udziału w wydarzeniu, oraz dysponuję dowodami wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód.


APS prezentuje specjalistyczne szkolenie Obrobka-mechaniczna-metali-2024

Ceryfikat

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia prezentujący precyzyjny zakres tematyczny omawiany podczas szkolenia.