Obróbka plastyczna metali 2023

18 maja 2023

Concordia Design, Wyspa Słodowa 7, Wrocław

Specjalistyczne szkolenie dedykowane dla osób związanych zawodowo z procesami obróbki plastycznej metali w firmach produkcyjnych

GALERIA ZDJĘĆ

Pomóż nam rozwinąć projekt

Jakie zagadnienia chciałby Pan / Pani omówić podczas kolejnej edycji wydarzenia?Słowo wstępu ..

Na program tegorocznej edycji szkolenia składa się analiza procesu w ujęciu chronologicznym.

Przy współpracy z Partnerami merytorycznymi: Obróbka Plastyczna Metali Henryk Woźniak oraz Poznańskim Instytutem Technologicznym przeanalizowaliśmy proces i podzieliliśmy na obszary gdzie naszym zdaniem najczęściej mogę się Państwo spotkać z problemami lub dylematem sposobu ich rozwiązania czy optymalizacji.

Powstałą w ten sposób mapę uzupełniliśmy kompetencjami, zapraszając do współpracy wieloletnich praktyków, dostawców technologii i usług dla branży.

Wspólnie prezentujemy i zapraszamy do udział w szkoleniu Obróbka plastyczna metali 2023 !

8:30 - 9: 00

Rejestracja uczestników / poranna kawa

9:00

Oficjalne rozpoczęcie

Projektowanie procesu

Proces rozpoczyna się w głowie, czyli wizja i wiedza są najważniejsze - Henryk Woźniak, Obróbka Plastyczna Henryk Woźniak

Projektowanie i przygotowanie przyrządów oraz narzędzi

- Proces projektowania narzędzi tłoczonych zorientowany na optymalizacją kosztów produktu - Marcin Jackowski, Brose Sitech
- Rozwój nowych narzędzi w środowisku wirtualnym, od kalkulacji kosztów do analizy wykonalności - Karol Wesołowski, EC Engineering & Hexagon AB
- Suwaki klinowe: dane CAD, dobór normaliów / camów w celu zmniejszenia ilość operacji - Marcin Piętka, Fibro

Ocena przydatności materiału do procesu

- Krzywa odkształceń granicznych jako jedno z najważniejszych kryteriów oceny tłoczności - Jakub Krawczyk, Politechnika Wrocławska
- Opracowanie metod oceny materiałów kształtowanych plastycznie pod względem wymaganych własności plastycznych - Henryk Woźniak, Obróbka Plastyczna Henryk Woźniak
11:00 - 11:45

Przerwa kawowa

Optymalizacja przezbrojeń

- Analiza procesu wymiany przyrządów SMED i jego ograniczenia - Tomasz Zdunek, BSC SOLUTIONS

Człowiek – serce procesu

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży. Wśród omawianych zagadnień:
- dostępność i jakość kadry inżynierskiej na rynku
- współpraca z szkołami i uczelniami wyższymi oraz horyzonty na przyszłość

Kontrola i monitorowanie procesu

- Wykorzystanie skanera laserowego w obróbce plastycznej metali - Dariusz Brzozowski, ITA
- Monitorowanie procesu dzięki WPM i korzyści z prewencyjnego utrzymania ruchu - Marcin Piętka, Fibro
- Smart Manufacturing Virtual Assembly Solution – rozwiązania w zakresie symulacji produkcyjnych i wirtualnego montażu - Karol Wesołowski, EC Engineering & Hexagon AB

Bezpieczeństwo pracowników i maszyn

- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ergonomii procesu wymiany przyrządów - Tomasz Zdunek, BSC SOLUTIONS
- Bezpieczeństwo pracowników przy pracy z wysokim ciśnieniem - Marcin Piętka, Fibro

Nowe uruchomienie produktu

Planowanie uruchomienia nowego produktu do produkcji seryjnej i rola inżyniera procesu w zespole - Maciej Pietrowicz

Alternatywne technologie obróbki plastycznej

- Wyoblanie oraz metalurgia proszków - Tomasz Gądek / Dariusz Garbiec, Poznański Instytut Technologiczny - Łukasiewicz
15:00 - ...

Lunch / Rozpoczęcie części nieoficjalnej

Restauracja Concordia Taste Wrocław

Ceryfikat

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia prezentujący precyzyjny zakres tematyczny omawiany podczas szkolenia.