Launch managment

Zapraszamy do udziału w interaktywnym spotkaniu:

“Nowe projekty w zakładzie produkcyjnym”

   

Zakres tematyczny 

1. Zarządzanie kosztami uruchomienia w odniesieniu do budżetu programu. 2. Tworzenie planu zatrudnienia dla nowych projektów. 3. Współpraca z działami około-produkcyjnymi – zarządzanie zespołem uruchomienia. 4. Kontrola wskaźników Launch do startu produkcji seryjnej. 5. Identyfikacja ryzyk w fazie uruchamiania, pro aktywna rola koordynatora.

 

PROGRAM  

 
0. Moduł otwierający spotkanie / Wprowadzenie do tematyki
Koordynator nowych projektów
Klasyfikacja nowych projektów
Przedstawienie założeń dla modelowego zakładu produkcyjnego
1. Zarządzanie kosztami uruchomienia w odniesieniu do budżetu program
Planowanie budżetu startowego: – Dobór czynników i analiza ich wpływu na budżet startowy – Proces tworzenia budżetu startowego
Zestawienia wydatków uruchomienia: – Kluczowe czynniki cyklicznych zestawień finansowych – Śledzenie odchyłek i raportowanie ryzyk
Kontrola kosztów: – Elementy składowe determinujące poprawne śledzenie kosztów – Podział kosztów i różnice wpływające na kondycję budżetu – Proces realizacji zamówień
2. Tworzenie planu zatrudnienia dla nowych projektów
Wywołania klienta: –  Wpływ wielkości zamówień na plan zatrudnienia
Kalkulacje technologiczne: – Kalkulacje obciążenia dla stanowisk roboczych – Kalkulacje wydajności dla linii produkcyjnej i analiza takt time
Dobór modelu zmianowego: – Dobór obsady i funkcji – System szkoleń vs. plan zatrudnienia – Powiązanie zatrudnienia z zamówieniami klienta oraz wydajnością produkcji
Dopuszczenie planu zatrudnienia: – Powiązanie planu zatrudnienia z budżetem startowym projektu – Potwierdzenie działów około-produkcyjnych – Interpretacja graficzna planu zatrudnienia – Rozpoczęcie śledzenia odchyłek do planu
3. Współpraca z działami około-produkcyjnymi / Zarządzanie zespołem uruchomienia
Rola koordynatora w strukturze organizacyjnej – poziome zarządzanie zespołem: – Interfejs zespół projektowy – zespół uruchomienia – Interfejs klient – zakład produkcyjny – Interfejs kadra zarządzająca – zespół uruchomienia – Zarządzanie poziome wady i zalety, propozycje rozwiązań
Dobór członków zespołu: – Układanie struktury zespołu uruchomienia – Podział ról i funkcji
Efektywne prowadzenie spotkań z zespołem: – Transparentność zadań, reguły spotkań i agenda dla zespołu – Rola koordynatora nowego projektu na spotkaniach – Monitorowanie aktywności zespołu, system raportowania, śledzenie zadań – Zestaw narzędzi dla koordynatora nowego projektu
Motywowanie i delegowanie zadań: – Przejmowanie aktywności i odpowiedzialności przez zespół uruchomienia – Działania funkcyjne zespołu i raportowanie wewnętrzne
Organizacja wydarzeń zespołu w zakładzie: – Oficjalne zwolnienie procesów produkcyjnych – Sprawdzanie gotowości wyposażenia – testy wydajności z klientem – Przeglądy cykliczne dla wyższego szczebla zarządzani
4. Kontrola wskaźników Launch do startu produkcji seryjnej
Dobór wskaźników i ich uzasadnienie: – Wskaźniki projektowe – Wskaźniki logistyczne – Wskaźniki jakościowe – Wskaźniki produkcyjne – Wskaźniki finansowe
Zastosowanie wskaźników: – Interpretacja i raportowanie – Zalety i wady wykorzystania
5. Identyfikacja ryzyk w fazie uruchamiania, pro aktywna rola koordynatora nowego projektu
Przyczyny powstawania błędów uruchomienia i redukcja ich wpływu na produkcję seryjną: – Przed fazą industrializacji – Po fazie industrializacji
Grupa ryzyk logistycznych: – Wysyłki, zaległości do klienta – Dostawy, surowce w fazie prototypowej, realizacja zamówień, wpływ na budżet startowy, działania prewencyjne
Grupa ryzyk jakościowych: – Odchyłki od dostawców, wpływ na budżet startowy – Analiza harmonogramów, wpływ na wyrób gotowy – Akcje naprawcze, akcje zapobiegawcze, ścieżka eliminacji, wpływ na budżet startowy, działania prewencyjne
Grupa ryzyk operacyjnych: – Planowanie “od końca” – Przekroczenia budżetu startowego – Testy wydajności na linii, zapewnienie gotowości produkcji
     

Proszę o informacje na temat warunków uczestnictwa

Wszystko gotowe?


Na naszej stronie internetowej pod linkiem: TUTAJ znajdą Państwo informacje, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe.