Obróbka plastyczna metali 2022

17.05.2022, Concordia Design, Wyspa Słodowa 7, Wrocław

Specjalistyczne szkolenie dedykowane dla osób związanych zawodowo z procesami obróbki plastycznej metali w firmach produkcyjnych sektorów: automotive, lotnictwa, kolejowego, AGD, producentów baterii, maszyn, wyrobów z blachy czy konstrukcji.

Specjalistyczne szkolenie #APS2022 Obróbka plastyczna metali
8:30- 9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:0010 min
Maciej Ratajczak
Maciej Ratajczak

Platforma APS

Oficjalne otwarcie

Prezentacja kluczowych założeń szkolenia / programu / partnerów
9:10 - 10:0045 min
Henryk Woźniak
Henryk Woźniak

Obróbka Plastyczna Metali

Najczęstsze przyczyny wad w wytłoczkach

Przykłady, diagnozowanie oraz dyskusja na temat sposobów ich rozwiązania.
10:00 - 10:3030 min
Szymon Zdrojewski
Szymon Zdrojewski

SPE Global Solutions

Monitoring nieprawidłowości procesu tłoczenia w trybie automatycznym

Nadzór nad procesem tłoczenia w trybie automatycznym może być czasem problematyczny, a jego niewłaściwy poziom może prowadzić do poważnych kosztów i przestojów produkcji. Wykrycie nieprawidłowości w jak najkrótszym czasie lub w chwili powstania jest często kluczowe dla bezpieczeństwa narzędzia, prasy mechanicznej oraz operatora. Podczas prezentacji omówione zostaną podstawowe problemy powstające podczas procesów tłoczenia w trybie automatycznym oraz sposoby wczesnego ich wykrywania przy pomocy systemu bezpieczeństwa narzędzi Sugiyama Electric System.
10:30 - 11:0030 min

Przerwa kawowa

11:00 - 11:3030 min
Tomasz Zdunek
Tomasz Zdunek

BSC SOLUTIONS

Optymalizacja procesu wymiany przyrządów

Wśród omawianych zagadnień: największe wyzwania przy realizowaniu szybkich przezbrojeń, przegląd dostępnych technologii i systemów pozwalających skrócić czas wymiany narzędzia, studium przypadków – rzeczywiste zyski czasowe.
11:30 - 12:0030 min
Artur Dąbrowski
Artur Dąbrowski

Quaker Houghton

Wymagające regulacje branżowe dotyczące poziomu toksyczności

Nowe regulacje oraz rozwiązania zastępujące chloroparafiny w trudnych operacjach tłoczenia i wykrawania.
12:00 - 12:3030 min
Paweł Łuszczewski
Paweł Łuszczewski

LENSO

Automatyzacja w kontroli jakości z użyciem zrobotyzowanych stanowisk pomiarowych

Standaryzacja i oparte na niej rozwiązania inline jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszych procesów produkcyjnych.
12:30 - 13:0020 min
Marcin Lewandowski
Marcin Lewandowski

Tech System Group

Bezpieczna produkcja – dlaczego NIE !

Najczęstsze błędy przy odbiorach maszyn i ich konsekwencje.
13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:3030 min
Andrzej Marcinek
Andrzej Marcinek

GEDIA Poland Assembly

Hot forming

Proces kształtowanie na gorąco na przykładzie firmy GEDIA Poland Assembly.
14:30 - 15:0030 min
Marcin Piętka
Marcin Piętka

FIBRO

Narzędzia wspierające efektywność nowoczesnej tłoczni

15:00 - 15:3030 min
dr inż. Marcin Lijewski
dr inż. Marcin Lijewski

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Zautomatyzowane stanowisko wytwarzania katod do baterii termicznych

Baterie termiczne stanowią specyficzną grupę chemicznych źródeł prądu, których konstrukcja, w porównaniu z innymi bateriami, jawi się jako skomplikowane urządzenie. Dotychczasowa produkcja/wytwarzanie katod do baterii odbywało się w sposób ręczny, dlatego tak istotnym okazało się zautomatyzowanie tego procesu z jednoczesnym zapewnieniem jakości wyrobu końcowego, gwarantując stuprocentową niezawodność działania.
16:00 ...Restauracja SŁODOWA

Zakończenie części oficjalnej / Spotkanie w restauracji SŁODOWA

Wszystkich którzy po części oficjalnej mogą z nami zostać zapraszamy do udziału w nieformalnej części wydarzenia. Około godziny 16:00 spotykamy się w restauracji na malowniczo położonej Wyspie Słodowej w celu analizy procesu produkcyjnego oraz degustacji końcowego efektu warzenia słodu 🙂

Zgłoś udział w spotkaniu


Dane uczestnika 1


Płatności

Cena obejmuje: udział w spotkaniu APS Obróbka plastyczna metali, przerwy kawowe, lunch, materiały informacyjne.

zł netto


Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział przedstawicieli swojej firmy w wydarzeniu, pozyskałem ich dane w sposób legalny a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji do udziału w wydarzeniu, oraz dysponuję dowodami wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód.